HƯỚNG DẪN TRÓI

Do có nhiều bạn hỏi mình nên bắt đầu học trói từ đâu, mình xin phép chia sẻ kinh nghiệm của mình.

• Jerry – mrluckiesrope: https://www.youtube.com/@jerry-mrluckiesrope8154/videos
• Rory’s Brainworks: https://www.youtube.com/c/RorysBrainworks/videos
• Lazarus Redmayne: https://www.youtube.com/c/LazarusRedmayne/videos
• TheDuchy: https://www.theduchy.com/tutorials/
• The Twisted Monk: https://www.twistedmonk.com/pages/how-to-videos
• Two Knotty Boys: http://www.knottyboys.com/code/downloads.php
• MiShibari: https://www.youtube.com/c/Fesselzeit/videos

Chúc các bạn trói đẹp!

Nguồn ảnh: hajimekinoko (https://www.instagram.com/kinoko_shibari/)

Trả lời